Upravo pristiglo

CipherLab 1502 barkod čitač sa stalkom