Alat za izračun ušteda energije i smanjenja emisija co2 korištenjem obnovljene računalne opreme - rITsaC02

Drugi klik d.o.o., tvrtka koja je postala specijalist u području obnovljene računalne opreme (eng.

refurbished IT), provodi EU projekt pod nazivom ”ALAT ZA IZRAČUN UŠTEDA ENERGIJE I SMANJENJA

EMISIJA CO2 KORIŠTENJEM OBNOVLJENE RAČUNALNE OPREME - rITsaC02”. Realizacijom projekta će se

unaprijediti istraživačko-razvojni kapaciteti tvrtke i otvoriti mogućnost za razvoj dodatnih alata, što će

omogućiti proširenje palete usluga koje tvrtka pruža na sekundarnom tržištu računalne opreme.

Klijenti tvrtke su brojni subjekti iz privatnog i javnog sektora, poput trgovačkih i hotelskih lanaca, jedinica

lokalne samouprave, i slično. Od posebne je važnosti istaknuti dugogodišnje odnose s klijentima iz

sustava obrazovanja, odnosno osnovnim i srednjim školama, obzirom da se nabavkom obnovljene

računalne opreme svijest o brizi za okoliš prenosi na mlađe generacije. Temeljem postojeće uspješne

poslovne suradnje, stečenog iskustva i prepoznate potrebe na tržištu, donesena je poslovna odluka za

razvoj i investiciju u ALAT ZA IZRAČUN UŠTEDA ENERGIJE I SMANJENJA EMISIJA CO2 KORIŠTENJEM

OBNOVLJENE RAČUNALNE OPREME - rITsaC02. Daljnjom komercijalizacijom ove inovacije, Drugi klik će

postati prva tvrtka na hrvatskom i regionalnom tržištu koje će ponuditi novi portfelj usluga vezanih za

uvid u prednosti korištenja obnovljene računalne opreme.

Predmetni projekt korisnicima alata pružit će mogućnost stjecanja uvida u prednosti nabavke

obnovljene računalne opreme. Obzirom da na tržištu ne postoji sličan alat, čime je proces odluke

temeljen na nedostatnim informacijama, komparativna prednost predloženog algoritma je što,

simulacijom matematičkog algoritma koji predstavlja osnovu alata, dobiva se uvid u konkretno

smanjenje energije i emisija CO2 nabavkom obnovljene računalne opreme, što će imati sve veći utjecaj

na dio kupaca osviještenih o klimatskim promjenama. Navedeno stoga predstavlja idealno rješenje za

korisnike koji žele prije odluke o kupnji sagledati više aspekata investicije. Obzirom na jednostavnost

korisničkog sučelja alat je predviđen za brzi uvid u uštede pa je stoga pogodan i za korisnike koje se žele

informirati ili educirati o parametrima bitnim za odabir modela računala. Navedeno će posebno doći do


izražaja u razdoblju koje slijedi, obzirom da su nedavna zbivanja ukazala da postoji izražena svijest dijela

mlađe populacije o klimatskim promjenama te se očekuje da će upravo navedena generacija biti glavni

donosilac odluka temeljenih na načelima održivog razvoja i kružnog gospodarstva, kako pri kupnji

računala za osobne, tako u skorije vrijeme i za poslovne potrebe.

Inovativni alat izradit će se putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem

Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz

Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine.

Provedbom projekta i njegovih aktivnosti, direktno se doprinosi ostvarenju specifičnih rezultata, kao i

ostvarenju zajedničkih pokazatelja neposrednih rezultata Poziva „Inovacijski vaučeri za MSP-ove.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.


Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Drugi klik d.o.o.


Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-

fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/