IKT Drugi klik d.o.o.

INFORMATIZACIJA POSLOVANJA I PROCESA TVRTKE DRUGI KLIK

Naziv projekta:

Informatizacija poslovanja i procesa tvrtke Drugi klik d.o.o.

Referentna oznaka:

KK.03.2.1.19. - inačica 1

Izvor financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj

Aktivnost:

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opis projekta:

Projekt „INFORMATIZACIJA POSLOVANJA I PROCESA TVRTKE DRUGI KLIK“ odnosi se na početno ulaganje u nabavu i nadogradnju informacijske i komunikacijske tehnologije radi postizanja dugoročne konkurentnosti tvrtke. 

Ciljevi i očekivani rezultati:

CILJ 1. Modernizacija IKT opreme 
CILJ 2. Optimizacija poslovnih procesa tvrtke
CILJ 3. Razvoj ljudskih potencijala
CILJ 4. Rast prihoda i upravljanje profitabilnošću

Očekivani rezultat:

Modernizacija IKT opreme - potrebna je za planirani razvoj tvrtke, razvoj poslovnih procesa te širenje tržišta. Nabavom softverskih rješenja i opreme omogućiti će se moderni poslovni procesi i oprema koja ih podržava, a koji će utjecati na kvalitetu usluge, brzinu izvedbe kako bi se tvrtka razvijala prema definiranim strateškim smjernicama. Nadalje, nužno je ulaganje u nabavu ili izgradnju softvera koji će učinkovito, na sofisticiran način, povezati sve relevantne podatke o djelatnicima u jedinstveni sustav za obradu podataka, kako bi bilo učinkovito upravljanje istima i kako bi tvrtka ispunila svoju osnovnu ulogu na tržištu te ostala konkurentna.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Vrijednost projekta: 290.724,20kn

Prihvatljivi troškovi: 232.579,36kn

Iznos sufinanciranja EU: 150.013,68kn

Razdoblje provedbe projekta:

21.listopad 2019. – 21.srpanj 2020.

Ukupno trajanje provedbe projekta u mjesecima:

9mj

Kontakt osoba za više informacija:

Ante Jović, voditelj projekta