rITsaC02

Financiranje inovativnoga projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”


NAZIV PROJEKTA: 

Alat za izračun ušteda energije i smanjenja emisija co2 korištenjem obnovljene računalne opreme - rITsaC02 ”

REFERENTNA OZNAKA:

KK.03.2.2.03.0082

IZVOR FINANCIRANJA:

Europski fond za regionalni razvoj

OPIS PROJEKTA:

Drugi klik d.o.o. potpisao je Ugovor o suradnji s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci o pružanju

usluga izrade inovativnog alata čije je sufinanciranje ostvareno putem poziva “Inovacijski vaučeri za

MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih

sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je

nositelj potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta za provedbu projekta ( Alat za

izračun ušteda energije i smanjenja emisija co2 korištenjem obnovljene računalne opreme - rITsaC02 )

( KK.03.2.2.03.0082 ).


KRATKI OPIS PROJEKTA:

Alat za izračun ušteda energije i smanjenja emisija CO2 korištenjem obnovljene računalne opreme (eng.

refurbishITsaveCO2 – rITsaC02) omogućit će potencijalnim kupcima sagledavanje nabavke računalne

opreme sa stajališta brige za okoliš i utjecaja na klimatske promjene. U alat će biti ugrađeno

dugogodišnje iskustvo tvrtke Drugi klik na projektima opremanja klijenata obnovljenom računalnom

opremom te baza podataka računalne opreme renomiranih svjetskih proizvođača, o omogućit će

informiranje i educiranje tržišta o nizu prednosti korištenja obnovljene računalne opreme te će kao

takav biti pomoć prilikom odluke o kupnji. Alat će biti osnova razvoja niza slijednih alata vezanih za

obnovljenu računalnu opremu.


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

Svrha predmetnog projekta je formalizirati znanje i iskustvo koje postoji u akademskoj zajednici u oblik

koji će omogućiti izradu matematičkog modela alata za izračun uštede energije i smanjenja emisija CO2

korištenjem obnovljene računalne opreme, temeljem baze računalne opreme i postojećeg iskustva

tvrtke Drugi klik te time pružiti informacije potencijalnim kupcima prilikom donošenja odluke o kupnji,

odnosno predstavljat će podlogu za razvoj niza alata za potrebe osvještavanja i edukacije o resursima

potrebnim za proizvodnju i transport računalne opreme, što će u razdoblju koje slijedi imati sve veći značaj.


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

107.142,85 kuna

Iznos koji sufinancira EU ( 69,9999954 %):

74.999,99 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

05/2020.-08/2020.


KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Ivan Jović, ivan@drugiklik.hr


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.


Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Drugi klik d.o.o.


Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/ 

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-

fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/