Zaštita osobnih podataka GDPR

Od 25. 05. 2018. godine u Republici Hrvatskoj je u primjeni Opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) koja predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

Sukladno Uredbi, donijeli smo Politiku zaštite osobnih podataka u DRUGI KLIK d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 26/2, OIB: 11447128473 (u daljnjem tekstu: DRUGI KLIK), i imenovali Službenika za zaštitu osobnih podataka, koji dodatno brine da se Vaši osobni podaci u DRUGI KLIK-u zakonito obrađuju. Naša Politika zaštite osobnih podataka dostupna je na uvid na lokaciji Voditelja obrade.

Kao što Vam je poznato DRUGI KLIK prikuplja i obrađuje osobne podatke prvenstveno s  ciljem uspostavljanja poslovnog odnosa, ispunjenja ugovornih obveza, unaprjeđenja poslovnih procesa te izvršavanja zadaća od javnog interesa.

Količina podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti usluge koje pružamo. Uz podatke koji su nam potrebni za te svrhe postoji mogućnost prikupljanja i dodatnih podataka  koji su nam potrebni a radi ispunjenja svojih zakonskih obveza.

Zahtjeve u pogledu zaštite Vaših podataka koji su propisani Uredbom obraditi ćemo u skladu sa svim odredbama Uredbe i ostalih propisa Republike Hrvatske te ove postupke shvaćamo kao priliku da postojeće povjerenje dodatno učvrstimo i unaprijedimo. 

Ukoliko imate potrebu za daljnjim informacijama obratite se na naš broj telefona: 01 4111-441